Hệ thống kiểm soát mô-men xoắn

Hệ thống kiểm soát mô-men xoắn thông minh được thiết kế cho quy trình lắp ráp công nghiệp với công nghệ thắt chặt chính xác giúp giảm thời gian chết và chi phí công cụ

Giới thiệu giao diện người dùng

Để sử dụng với Air Impact Wrench

Sử dụng với Pulse Wrench

Cách mạng của hệ thống điều khiển mô-men xoắn

ZIPP Công nghệ lắp ráp trình bày các giải pháp buộc cho thị trường lắp ráp công nghiệp trong việc vặn ốc vít ren, vặn đinh tán rắn, đinh tán mù tán đinh và đai ốc đinh tán, và buộc khóa bu lông, vv
Hệ thống này tận dụng lợi thế của thiết bị điều khiển được cấp bằng sáng chế của chúng tôi, thuật toán điều khiển và bộ chuyển đổi mô-men xoắn quay không dây, thực hành tốt nhất trên IoT (Mạng thiết bị vật lý), giúp khả năng kiểm soát và truy xuất nhanh hơn. có thể truy cập.

hệ thống kiểm soát mô-men xoắn hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 2 hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 3 hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 4 hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 5 hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 6 hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 7 hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 8 hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 9 hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 10 hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 11 hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 12 hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 13 hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 14 hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 15 hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 16 hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 17 hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 18 hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 19 hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 20 hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 21