Hiển thị cả 12 kết quả

Rung giảm không khí Lapper / File

Rung giảm không khí Lapper / File

ZF-1 rung động không khí giảm Lapper

ZF-1 Giảm Rung Khí Lapper Tính năng Tần số cao với các nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như phủ bề mặt khuôn & khuôn một cách chính xác và tinh tế, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và các công việc dũa thông thường. Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái của người vận hành. 。Công cụ khí nén có thể lắp ráp [...]

Tìm hiểu thêm

Rung giảm không khí Lapper / File

Tệp Giảm Lưu lượng ZF-10

Tính năng của ZF-10 Giảm rung cho Tệp không khí có tần số cao với các nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như phủ bề mặt khuôn & khuôn chính xác và tinh tế, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và các công việc dũa thông thường. Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái của người vận hành. 。Công cụ khí nén có thể lắp ráp [...]

Tìm hiểu thêm

Rung giảm không khí Lapper / File

ZF-10M Chống rò rỉ dữ liệu không khí nhỏ

Tính năng của ZF-10M Giảm rung lắc Mini Air File Có tần số cao với các nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như phủ bề mặt khuôn & khuôn chính xác và tinh tế, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và các công việc dũa thông thường. Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái của người vận hành. 。Dụng cụ khí nén có thể di chuyển [...]

Tìm hiểu thêm

ZF-10MT Giảm rung lắc Mini Air File-Safety Trigger Tính năng Tần số cao với các nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như phủ bề mặt khuôn & khuôn chính xác và tinh tế, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và các công việc giũa chung. Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái của người vận hành. 。Portable Pneumatic [...]

Tìm hiểu thêm

ZF-10T Giảm rung lắc - Kích hoạt an toàn cho tệp không khí Tính năng tần số cao với các nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như phủ bề mặt khuôn & khuôn một cách chính xác và tinh tế, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và các công việc dũa thông thường. Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái của người vận hành. 。Dụng cụ khí nén có thể di chuyển [...]

Tìm hiểu thêm

Rung giảm không khí Lapper / File

ZF-1M Rung Giảm Mini Air Lapper

ZF-1M Giảm rung chấn Mini Lapper Tính năng Tần số cao với các nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như phủ bề mặt khuôn & khuôn chính xác và tinh tế, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và các công việc dũa thông thường. Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái của người vận hành. 。Dụng cụ khí nén có thể mua [...]

Tìm hiểu thêm

Rung giảm không khí Lapper / File

ZF-1MT Rung Kích hoạt Mini Air Lapper An toàn Trigger

ZF-1MT Giảm rung động Mini Lapper-An toàn Kích hoạt Tính năng Tần số cao với các nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như phủ bề mặt khuôn & khuôn chính xác và tinh tế, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và các công việc dũa thông thường. Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái của người vận hành. 。Portable Pneumatic [...]

Tìm hiểu thêm

ZF-1T Giảm rung động Lapper-An toàn Kích hoạt Tính năng Tần số cao với các nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như phủ bề mặt khuôn & khuôn chính xác và tinh tế, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và các công việc giũa chung. Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái của người vận hành. 。Dụng cụ khí nén có thể mua [...]

Tìm hiểu thêm

Rung giảm không khí Lapper / File

Tệp Giảm Lưu lượng ZF-5

Tính năng của ZF-5 Giảm rung cho Tệp không khí có tần số cao với các nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như phủ bề mặt khuôn & khuôn chính xác và tinh tế, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và các công việc dũa thông thường. Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái của người vận hành. 。Công cụ khí nén có thể lắp ráp [...]

Tìm hiểu thêm

Rung giảm không khí Lapper / File

ZF-5M Chống rò rỉ dữ liệu không khí nhỏ

Tính năng của ZF-5M Giảm rung lắc Mini Air File Có tần số cao với các nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như phủ bề mặt khuôn & khuôn chính xác và tinh tế, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và các công việc dũa thông thường. Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái của người vận hành. 。Dụng cụ khí nén có thể di chuyển [...]

Tìm hiểu thêm

ZF-5MT Giảm rung lắc Mini Air File-Safety Trigger Tính năng Tần số cao với các nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như phủ bề mặt khuôn & khuôn chính xác và tinh tế, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và các công việc giũa chung. Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái của người vận hành. 。Portable Pneumatic [...]

Tìm hiểu thêm

ZF-5T Giảm rung lắc - Kích hoạt an toàn cho tệp không khí Tính năng tần số cao với các nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như phủ bề mặt khuôn & khuôn một cách chính xác và tinh tế, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và các công việc dũa thông thường. Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái của người vận hành. 。Dụng cụ khí nén có thể di chuyển [...]

Tìm hiểu thêm
Trang web này sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn. Bằng cách duyệt trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.