Hiện 1-12 kết quả 22

ZRC-311 Pittong Air lợp Cutter (Metal Housing) Rung giảm khí nén lợp Cutter Được thiết kế để đảm bảo độ rung cực thấp cho thoải mái của nhà điều hành. Công cụ khí nén di động lắp ráp với các đơn vị mô-đun trong vỏ nhà ở vỏ sò. Vỏ nhựa vỏ bằng nhựa kỹ thuật được thiết kế để phục vụ dễ dàng. Khớp nối đầu vào không khí xoay cho khả năng cơ động tốt nhất của công cụ. Blades [...]

Tìm hiểu thêm

ZRC-311K Máy cắt tôn lợp bằng khí nén (Bộ gia dụng bằng kim loại) Máy cắt lợp bằng khí nén giảm được thiết kế để đảm bảo độ rung cực thấp cho sự thoải mái của nhà điều hành. Công cụ khí nén di động lắp ráp với các đơn vị mô-đun trong vỏ nhà ở vỏ sò. Vỏ nhựa vỏ bằng nhựa kỹ thuật được thiết kế để phục vụ dễ dàng. Khớp nối đầu vào không khí xoay cho khả năng cơ động tốt nhất của công cụ. [...]

Tìm hiểu thêm

ZRC-319 Máy cắt lợp bằng khí nén (Composite Housing) Máy cắt giảm áp bằng khí nén được thiết kế để đảm bảo độ rung cực thấp cho sự thoải mái của nhà điều hành. Công cụ khí nén di động lắp ráp với các đơn vị mô-đun trong vỏ nhà ở vỏ sò. Vỏ nhựa vỏ bằng nhựa kỹ thuật được thiết kế để phục vụ dễ dàng. Khớp nối đầu vào không khí xoay cho khả năng cơ động tốt nhất của công cụ. Blades [...]

Tìm hiểu thêm

ZRC-319K Máy cắt lợp bằng khí nén (Composite Housing) Máy cắt giảm áp bằng khí nén được thiết kế để đảm bảo độ rung cực thấp cho sự thoải mái của nhà điều hành. Công cụ khí nén di động lắp ráp với các đơn vị mô-đun trong vỏ nhà ở vỏ sò. Vỏ nhựa vỏ bằng nhựa kỹ thuật được thiết kế để phục vụ dễ dàng. Khớp nối đầu vào không khí xoay cho khả năng cơ động tốt nhất của công cụ. [...]

Tìm hiểu thêm

Máy cưa không khí giảm rung

ZS311 Thân máy Cơ khí (Metal Housing)

Các tính năng của Máy cưa thân khí ZS311 (Vỏ kim loại) Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái cho người vận hành. 1) Dụng cụ khí nén cầm tay được lắp ráp với các đơn vị mô-đun trong vỏ bằng composite vỏ sò. 2) Phương tiện giảm rung động của hệ thống treo dùng cho dụng cụ khí nén cầm tay. Vỏ sò bằng nhựa kỹ thuật được thiết kế để dễ dàng sử dụng. Khớp nối gió xoay đa năng được cấp bằng sáng chế cho [...]

Tìm hiểu thêm

Các tính năng của Bộ cưa khí ZS311K (Vỏ kim loại) Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái cho người vận hành. 1) Dụng cụ khí nén cầm tay được lắp ráp với các đơn vị mô-đun trong vỏ bằng composite vỏ sò. 2) Phương tiện giảm rung động của hệ thống treo dùng cho dụng cụ khí nén cầm tay. Vỏ sò làm bằng nhựa kỹ thuật được thiết kế để dễ dàng sử dụng. Khớp nối gió xoay đa năng được cấp bằng sáng chế cho [...]

Tìm hiểu thêm

Máy cưa không khí giảm rung

ZS311M Thân máy không khí Mini (Metal Housing)

Các tính năng của Máy cưa khí mini ZS311M (Vỏ kim loại) Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái cho người vận hành. 1) Dụng cụ khí nén cầm tay được lắp ráp với các đơn vị mô-đun trong vỏ bằng composite vỏ sò. 2) Phương tiện giảm rung động của hệ thống treo dùng cho dụng cụ khí nén cầm tay. Vỏ sò bằng nhựa kỹ thuật được thiết kế để dễ dàng sử dụng. Khớp nối gió xoay đa năng được cấp bằng sáng chế cho [...]

Tìm hiểu thêm

Các tính năng của Bộ cưa khí mini ZS311MK (Vỏ kim loại) Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái cho người vận hành. 1) Dụng cụ khí nén cầm tay được lắp ráp với các đơn vị mô-đun trong vỏ bằng composite vỏ sò. 2) Phương tiện giảm rung động của hệ thống treo dùng cho dụng cụ khí nén cầm tay. Vỏ sò làm bằng nhựa kỹ thuật được thiết kế để dễ dàng sử dụng. Khớp nối gió xoay đa năng được cấp bằng sáng chế cho [...]

Tìm hiểu thêm

Máy cưa không khí giảm rung

Máy cưa ống ZS312M (Nhà kim loại)

Tính năng của Máy cưa ống khí ZS312M (Vỏ kim loại) Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái cho người vận hành. 1) Dụng cụ khí nén cầm tay được lắp ráp với các đơn vị mô-đun trong vỏ bằng composite vỏ sò. 2) Phương tiện giảm rung động của hệ thống treo dùng cho dụng cụ khí nén cầm tay. Vỏ sò bằng nhựa kỹ thuật được thiết kế để dễ dàng sử dụng. Khớp nối gió xoay đa năng được cấp bằng sáng chế cho [...]

Tìm hiểu thêm

Máy cưa không khí giảm rung

Bộ Khớp Không Khí ZS312MK (Metal Housing)

Tính năng của Bộ cưa ống khí ZS312MK (Vỏ kim loại) Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái cho người vận hành. 1) Dụng cụ khí nén cầm tay được lắp ráp với các đơn vị mô-đun trong vỏ bằng composite vỏ sò. 2) Phương tiện giảm rung động của hệ thống treo dùng cho dụng cụ khí nén cầm tay. Vỏ sò làm bằng nhựa kỹ thuật được thiết kế để dễ dàng sử dụng. Khớp nối gió xoay đa năng được cấp bằng sáng chế cho [...]

Tìm hiểu thêm

Máy cưa không khí giảm rung

Máy cưa ống ZS317 (kim loại)

Tính năng của Máy cưa ống khí ZS317 (Vỏ kim loại) Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái cho người vận hành. 1) Dụng cụ khí nén cầm tay được lắp ráp với các đơn vị mô-đun trong vỏ bằng composite vỏ sò. 2) Phương tiện giảm rung động của hệ thống treo dùng cho dụng cụ khí nén cầm tay. Vỏ sò bằng nhựa kỹ thuật được thiết kế để dễ dàng sử dụng. Khớp nối gió xoay đa năng được cấp bằng sáng chế cho [...]

Tìm hiểu thêm

Máy cưa không khí giảm rung

Bộ Khớp Không Khí ZS317K (Metal Housing)

Tính năng của Bộ cưa ống khí ZS317K (Vỏ kim loại) Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái cho người vận hành. 1) Dụng cụ khí nén cầm tay được lắp ráp với các đơn vị mô-đun trong vỏ bằng composite vỏ sò. 2) Phương tiện giảm rung động của hệ thống treo dùng cho dụng cụ khí nén cầm tay. Vỏ sò làm bằng nhựa kỹ thuật được thiết kế để dễ dàng sử dụng. Khớp nối gió xoay đa năng được cấp bằng sáng chế cho [...]

Tìm hiểu thêm
Trang web này sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn. Bằng cách duyệt trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.